Vippbar Leider

#


Leider som kan vippes opp og ute av veien når den ikke benyttes

I aluminium leverer vi disse kvalitetene: Aluminiums firkantrør EN 6082-T6. Aluminiumsplater blir hovedsakelig levert i kvalitet EN 5754/0-H111. Aluminiums dørkplater er i kvaliteten EN 5754-H114 5 bar og aluminiums flattjern i kvaliteten EN-6063-T5. Vi skaffer også aluminium i andre kvaliteter alt etter behov og ønsker. Hvis det er ønske om pulverlakkering så ordner vi dette med eksterne leverandører.

Valg av sveisemetode og tilsats blir gjort av oss når vi vet gjeldene krav for utførelsen.

Vi utvikler og produserer ulike typer gangbaner/ leidere for industrien. Disse kan bli produsert i stål, aluminium eller rustfritt/ syrefast, alt etter behovet til det oppgitte prosjektet.

I eksemplet vi viser her er det produsert en spesialløsning for inspeksjon av luker på toppen av krokcontainere som er plassert i betongrammer. Eneste mulighet for å komme til var å tilpasse en leider/ gangbane med mulighet for å løfte den opp når den ikke ble benyttet. Det var trangt om plassen og derfor ble denne ideen utviklet i samarbeid med oppdragsgiver som skulle bruke denne løsningen i sitt daglige arbeid med ettersyn, kontroll og vedlikehold.

Gangbane/ leider på bildene er produsert med aluminium som danner rammekonstruksjonen og deretter oppbygd med aluminium strekkmetall i gulvplatting, aluminium firkantrør-profiler som rekkverk og med en bøyle ved inngang som danner en portal. Det ble lagd en egen fysisk sperring som benyttes når gangbane/ leider ikke benyttes og den er vippet i opp posisjon. I denne posisjonen kunne de flytte krokcontainerne inn og ut uten at gangbane/ leider kom i konflikt. Leider ble påmontert gassdempere for å lette oppgaven med å løfte leideren opp samt at de holder leideren i oppe-posisjon.

1.jpg

Vippbar leider holdt på plass av gassdemper når den er vippet opp

2.jpg

Leider satt i posisjon for å kunne gå ut og kontrollere/ sjekke container innhold

3.jpg

Leider i posisjon for utførende mannskap som trenger å inspisere containeren

4.jpg

Leider i posisjon for utførende mannskap som trenger å inspisere containeren