Montasje/ Servicebil

#


Vi er der når du trenger oss

Våre montasje/ servicebiler er oppsatt med sveisemaskiner, gass for skjæring, vinkelslipere, boremaskiner, luftverktøy med mer som gjør at vi kan gjennomføre mange av oppdragene ute i felten for våre oppdragsgivere. Ved uforutsigbar eller manglende strømforsyning vil eget strømaggregat bli medbrakt. Vi prøver alltid å kartlegge ut fra oppdragsgivers ønske og behov. Ved oppgaver som går utover standard- oppsettet på våre montasje/ servicebiler prøver vi etter beste evne å supplere med det utstyret som trengs slik at oppdraget blir utført med den kvalitet og standard som vi er kjent for å yte. Våre servicebiler er alltid utstyrt med godkjente brannslukkere ( 2 stk. 5kg) og førstehjelpsskrin samt perm med datablad (HMS) over lakk og kjemikalier som befinner seg i servicebilen.

            Inventar i servicebil

Vi påtar oss sveising, service, vedlikehold, montering med mer for våre oppdragsgivere. Vårt erfarne serviceteam innehar alltid godkjent varmearbeider-kurs og godkjente kompetansebevis for truck og lifter med mer. Gjersing’s og alle ansatte har et sterkt fokus på HMS arbeid i sitt daglige arbeid for kunden og bedriften.

Vår kunnskap, din sikkerhet.

Montasje/ servicebiler med nødvendig mannskap vil til enhver tid kunne sendes ut på kort varsel når våre oppdragsgivere ringer for akutt behov slik som planlagt stopp der vedlikeholdet skjer i en produksjon, eller reparasjon av utstyr som er avtalt med våre oppdragsgivere. Igjennom å levere tjenester med våre montasje/ servicebiler der alt skjer til fastsatt pris, til fastsatt tid og arbeidet utføres med høy kvalitet, har vi fått mange faste kunder som til enhver tid benytter våre tjenester og som vi regelmessig er ute på oppdrag for. Vi har et stort virksomhetsområde der vi transporterer, løfter med våre kranbiler og monterer utstyr produsert på vårt eget verksted etter kundens ønsker. Ved noen tilfeller bistår vi også vår oppdragsgiver med å sette sammen og montere utstyr de selv har fremskaffet fra en annen leverandør.

Servicebil1.jpg

Godt utrustede servicebiler

Servicebil2.jpg

Klar til å kjøre ut

Servicebil3.jpg

Ute på oppdrag

Servicebil4.jpg

Utstyrt med alt vi trenger

Servicebil5.jpg

Ute på oppdrag

Servicebil6.jpg

Ute på oppdrag

Servicebil7.jpg

Ute på oppdrag

Servicebil8.jpg

Ute på oppdrag

Servicebil9.jpg

Ute på oppdrag