Optisk skjæring gass

#


Gass, autogen og oksygen- skjæring

Skjærebrenning er et uunnværlig verktøy i all slags reparasjonsarbeid og skjæremaskin benyttes i utstrakt grad til mye av det «grove reparasjonsarbeidet» som vi til stadighet utfører av ulik art for våre maskinentreprenører, trelastindustri, næringsmiddelindustri, fjernvarmeanlegg  og andre som benytter oss for sitt vedlikehold eller ombygning. Når det er høyere krav til toleranse og presisjon vil vannskjæring bli benyttet.

      Skjæring av detalj


Vårt verksted håndterer også mindre oppgaver som blir tilvirket ved hjelp av en mal for skjæring av ulike typer detaljer. Malen blir designet på papir og deretter vil en optisk leser følge linjen for skjæring av delen som skal tilvirkes ved ombygning eller reparasjon ol.

Denne type skjæring av ulike plater i litt tykkere materiale blir ofte benyttet der det er behov for å raskt tilpasse platene til ulike former som videre skal tilpasses ulike deler eller det behovet som våre oppdragsgivere har.

Oksygenskjæring
Dette er en metode for oppdeling og tilskjæring av emner av ulegert karbonstål eller karbon-manganstål der skjæreverktøyet er en stråle av ren oksygen.
Denne type skjæring fordrer at oppdragsgiver aksepterer litt avvik på toleranser i det endelige skjæreresultat.

      Nærbilde av optisk skjæring

 

Vår maskin benytter MAPP gass til oppvarmingen og oksygen for selve gjennomskjæringen.
Den kan håndtere platedimensjoner fra 8mm til 100mm med størrelse opp til maksimalt 1500mm x 2000mm.