Design/ Konstruksjon

#


Med 3D CAD modellering vet du resultatet før produktet er laget

Utfordringer krever erfaring og gjennomtenkte praktiske løsninger. I tillegg til et moderne mekanisk verksted for produksjon innen maskinering, plate og sveisefaget har vi også opparbeidet oss mye kunnskap og erfaring innen konstruksjon og design. Enten det er behov for et konstruksjonsgrunnlag av detaljer, reservedeler, utforming av plater eller andre typer sammensatte konstruksjoner mm. så har vi kunnskapen og verktøyene for å konstruere og designe dette. Vår tekniske avdeling består av flere faglig svært dyktige medarbeidere som bistår med alt fra skisserte løsninger til en ferdig utarbeidet 3D modell prototype i SolidWorks
Bs Solidworks, CAD

cadman for CNC styrte maskinerprogrammet benytter vi til CNC styrte maskiner der vi illustrerer og beregner samt får en simulert modell før en produksjon settes i gang. Dette blir gjort slik at vi kan visualisere produktet som en test på konstruksjons-stadiet med tegning/ modell og vi får kvalitetssikret produktet før produksjonen starter.

Ved utarbeidelse av modeller og tegninger i eget hus gjøres veien kort og overføringer og korreksjoner skjer dermed meget raskt. Ved behov for modifiseringer har vi derfor mulighet til å omgående ta tak i dette. 3D modellering er en ideell løsning på alt fra prototyper og hurtig produksjon av komplekse deler til fabrikasjon av unike presisjonskomponenter.


      Teknisk tegning av arbeidsstasjon


 

Om valget er gjort med oss som leverandør, så bidrar vi gjerne med designutkast og budsjettpriser for oppdragsgiver/ kunde.
Vi vil da utarbeide et komplett løsningsforslag og dette benyttes senere som fabrikasjonsunderlag til vår produksjon.
Konstruksjonen er dermed startet som et databasert underlag og innlemmes deretter i programmeringen av produksjonsmaskinene i verksted. Dette sikrer en god nøyaktighet samtidig som man oppnår en meget god utnyttelse av metallet og annen råvare som benyttes i produksjonen.
Vår Engineering/ prosjekterings-gruppe vil ved et konkretisert prosjekt kunne utføre styrkeberegninger for det oppgitte prosjektet der det videre plan og ressurs-arbeidet vil settes i gang i vår produksjon slik at våre kunder får en forventet leveringstid på det angitte prosjektet.


      Teknisk tegning av utmater apparat til signal kabel over lengere strekk


Nedenfor ser du 3 eksempler på konstruksjonstegninger. Alle tegningene er klikkbare og ved å klikke på dem får du opp en stor tegning.

      Teknisk tegning av filter med hus
      Teknisk tegning av spesialtilpasset trapp
      Teknisk tegning av arbeidsplattform