Fendere

#


Fendring og sikring av gjenstander som kan være i faresonen for påkjørsel

Vi utfører en mengde ulike sikringstiltak for å beskytte gjenstander som porter, dører, ramper og annet som er i faresonen der det blir benyttet kjøretøy, trucker, maskiner og annet rullende utstyr. Ønsker du og din bedrift å sikre verdier eller andre gjenstander fra slike hendelser så er vi behjelpelig med å se på løsninger for å forhindre skade på utstyr som kan medføre vanskeligheter i og med at det kan være lang leveringstid på enkelte gjenstander som er satt opp i og ved bygg.

(Fendere plassert ved porter der det
er høy aktivitet med store trucker eller lastebiler)
      Fendere ved porter med høy aktivitet av store trucker eller lastebiler

Vi dimensjonerer etter den tyngste oppgitte faktoren og beregner ut fra dette hva du måtte trenge for å få den beste løsningen til ditt anlegg.

Beskyttelsen produseres i stål, rustfritt eller aluminium der vi også kan våtlakkere eller pulver- lakkere delene i henhold til de spesifikasjonene som blir valgt.
Fendring kan utformes med runde rør fra 60 – 500mm i diameter og høyde etter ønske. Fendringer lages i stålplater med en tykkelse på 5mm til 20mm og utrustes med festeanordninger for vegg eller annet, alt etter behov.

(Fendere som er plassert i port der det er kun
er mindre trucker eller kjøretøy som benyttes)

      Fendere som er plassert i port der det er kun er mindre trucker eller kjøretøy som benyttes
(Fendringer der både tunge og høye kjøretøy eller trucker og maskiner kan  påføre skade)
      Fendringer der både tunge og høye kjøretøy eller trucker kan påføre skade
(Fendring for montasje på vegg, utenfor rør, ventilasjon eller EL-kabler i parkeringshus mm.)
      Fendring for montasje på vegg, utenfor rør, ventilasjon eller EL-kabler

Galleriet viser noen eksempler der fendere er montert samt tilvirkingen av fendere