Rammeverk til grov-sikter og filter-skruer

#


Ramme for grov-sikt etter kundens mål, bygd for å vare

Vi utfører reparasjoner, modifiseringer og ombygninger på utstyr for oppdragsgivere innen stein, grus og asfalt-industrien. Arbeidet utføres både ute på oppdragsstedet til oppdragsgiver og ved eget verksted på Minnesund. Oppdragene kan bestå av alt fra mindre utstyr til stort og komplekst utstyr oppdragsgiver er avhengig av i sitt daglige arbeid med produksjonen.

Her har vi bygd ny ramme for selve grov-sikten der det var behov for nytt rammeverk tilvirket av oss. Det ble satt på stålplater i front av rammeverket for å dekke til slik at de ulike massene ble fordelt.

Deler av det benyttede metallet er utført i stålkvalitet S355j2 mens mye av det som kommer i kontakt med stein og jordmasser er utført i Hardox 450 og Hardox 500 metall.

I filter-kassen ble selve stål-skruen skiftet samt at det ble skiftet motor og girkasse. Samtidig ble det montert automatsmøring til de ulike lagrene til akslingen som holder skruen på plass i og med at de blir utsatt for enorme belastninger hver dag i den daglige driften.