Trapper i varme- galvanisert stål

#


Nå dine mål med spesial- tilpassede trapper

Vi spesialtilpasser trapper i stål etter kundenes behov, utfordringer og spesifikasjoner.

Modell i henhold til oppdragsgivers ønsker

Modell av spesialtilpasset trapp

I eksemplet som vi viser her ble vi kontaktet i forbindelse med utbygging av ny jernbanestrekning.

Gjersing’s ble forespurt om vi i første omgang kunne tegne en modell for så å produsere en enkel trapp i varmegalvanisert stål med trinn og rekkverk.  Denne skulle benyttes av servicepersonell slik at de enkelt kunne nå ett vanskelig tilgjengelig område der de tekniske husene var plassert ute i terrenget.

Dette viser noen av oppgavene som vi påtar oss og er av den grunn presentert her under stål-produkter.

Vi bisto med montasje av trappen på anlegget og etter utprøving ble det konstatert at trappen fungerte over all forventning og servicepersonellet nådde ønskede områdene uten problemer.

2.jpg

Trappen blir prøvesammenstilt på verksted hos oss før utsendelse

3.jpg

Trapp er komplett og klar for utlevering

4.jpg

Alt er kontrollert og klart for utkjøring til oppdragsgiver

5.jpg

Varmegalvanisert trapp montert på anlegg over autovern for lettere tilgang

6.jpg

Varmegalvanisert trapp med trinn og repos montert for enklere tilgang/ inspeksjoner

7.jpg

Enkelt, praktisk og med lett tilgjengelighet for de som utfører inspeksjon på linjeutstyr

8.jpg

Vårt serviceteam med kranbil, ferdig med oppgaven for Bane Nor sitt service-personell