Utmater/ utlegger redskap for EL-signalkabel

#


Utmater/ utlegger for EL- signalkabel over store strekk

Denne utleggeren er bygd for å benyttes på spor-maskiner, anleggsmaskiner mm.
Utstyret blir bygget i stål og våtlakkert i signalgul farge (eller annen ønsket farge) ved ferdigstillelse.

Dette utstyret er beregnet for legging av signalkabel over store strekk der det er mulighet for å koble opp flere el-tromler og samlet kan få lagt kabelen ned i for eksempel betong-kabel kasser ved siden av jernbanespor, i kabelgrøfter eller lignende.

Utstyret produseres med tanke på at det skal kunne kobles til med hurtigfester som blir tilpasset ulike anleggsmaskiner. Utleggeren som er vist her er prosjektert til å kunne stå på en arbeids/ verktøy-sporvogn under utlegging.

Modellen tegnet før produksjon der styring av kabel er valgt til å bli satt nedenfor

Modellen tegnet før produksjon startet, styring av kabel er valgt til å bli satt nedenfor utleggeren

El-tromler blir løftet på og montert ute i felten der det er lett tilgjengelighet for å montere dem fast i stativet. Deretter fraktes alt videre til stedet der utlegging av signalkabelen skal skje.

Utleggeren som vi viser her, ble først laget som en modell for framvisning og godkjennelse hos vår oppdragsgiver. Deretter ble den produsert med opptil 6 muligheter for oppheng av kabeltromler i størrelse K24.

Vi og oppdragsgiver har funksjonstestet utleggeren på ulikt maskinelt utstyr og den fungerer veldig bra hvis operatøren disponerer en tung og stabil maskin eller en vogn som den kan kobles til under utlegget.

1.jpg

Utlegger apparat med test av 2 stk. K24 kabel tromler montert på en side

2.jpg

K24 kabel-tromler montert på for test med styrebøyle til kabel

3.jpg

Montert 2 stk. K24 for test, montert på hjullaster med stort BM feste

4.jpg

Akslinger kan side-forskyves om spesielle forhold krever litt justeringer

5.jpg

Det er benyttet Ø70 millimeter aksling i alle gjennomføringer for oppheng

6.jpg

Utlegger kan løftes/ vippes og håndteres enkelt med hjullaster eller anleggsmaskin

7.jpg

Veldig fleksibel og enkel håndtering av utlegger apparatet

8.jpg

Aksling med festepunkt for låsing av trommel

9.jpg

Vises fra den ene siden med aksling påkoblingspunkter Ø70mm