Bærestål til ulike byggeplasser

#


Bærestål til forskjellige prosjekter

Gjersing’s er med på små og mellomstore prosjekter som omhandler produksjon og montering av stål- konstruksjoner. Her møter vi og bistår både de små, mellomstore og større entreprenørene og byggherrene som ønsker få utført oppdraget som skal være grunnlaget for bæring av det videre byggeprosjektet som til slutt skal bli ett ferdig produkt med overlevering.

Ombygning og påbygning av produksjonslokaler

I dette prosjektet jobbet vi for en større oppdragsgiver innen næringsmiddel- industrien som utførte en ombygning og påbygning av sine produksjonslokaler. Alt stål blir levert i S355j2, slynget og primet før montering.
(Større bilder finner du i bildegalleriet nedenfor)


Ståldragere med søyler, inngangsparti butikk

I dette prosjektet bidro vi med produksjon og montering av ståldragere med søyler til omgjøring av et inngangsparti på en kjent butikkjede. Alt stål ble levert i kvalitet S355J2, slynget og primet før montering.
(Større bilder finner du i bildegalleriet nedenfor)


Ståldragere til bæring

I dette prosjektet jobbet vi med en større enebolig som ble oppført. Det ble laget ståldragere med søyler for bæringen av de ulike etasjene, terrassepåbygg, garasjeanlegg mm. Alt stålarbeid ble utført på grunnlag av beregninger og levert i kvalitet S355j2, slynget og primet før montering på plassen. Arbeidsplassen ga oss ett veldig bra inntrykk og utsikten som stedet har må medføre at dette er en av de ypperste plassene man kan bosette seg.  
(Større bilder finner du i bildegalleriet nedenfor)

Ståldragere, bæring garasjeanlegg

Montering av ståldragere som bæring til ett garasjeanlegg. Stål ble levert i kvalitet ubehandlet S355j2.

Sammensatte H-bjelker, bæring

Montering av sammensatte, forsterkede H-bjelker (for å dekke kravet til styrke). Vi bisto med levering av stål samt sammensveising og montering der det deretter skulle bygges videre i høyden.


Bæresøyle montert inn i trevegg
Bæresøyle montert inn i trevegg sett fra utsiden

I dette prosjektetvar vi med på å sikre og forsterke bæringen av et bygg under ombygning. Søyler ble  plassert inne i en trevegg som forsterkning. Vi bisto med å produsere, montere og sette inn bjelker med innvendig søyler inne i huset. Deretter kunne prosjektet gå videre med ombygningen/ utbyggingen som var planlagt.

Vårt erfarne serviceteam tok oppgaven der vår kranbil ble benyttet til å heist stålet. Deretter ble det sjauet og jekket slik at stålet ble plassert på de angitte plassene.

Til slutt ble det sveiset i de forskjellige knutepunktene slik at alt skulle bli stivt og kunne oppta den beregnede belastningen.  Alt stål ble levert i kvalitet S355j2, slynget og primet før levering.

Vi satte stor pris på at oppdragsgiver/ byggherre var kjent med risikovurderingen som må gjøres i forkant av slike oppdrag når det gjelder varmearbeid og de sertifikater man må inneha slik at alt ble utført under trygge og sikre rammer for alle involverte i prosessen.

For slike prosjekter er branninstruks med en beredskapsplan samt en grundig gjennomgang av detaljene viktig før arbeid med sveising igangsettes. Brannvakt skal være etablert med godkjent sertifikat for varmearbeider.
 

I bildegalleriet nedenfor finner du større bilder av de prosjektene som er beskrevet ovenfor.