Forsterkning spunt- grop

#


Spunt- grop måtte forsterkes pga. utbygging av vann og avløp

Gjersing’s bisto entreprenør med omfattende forsterkninger av spunt i forbindelse med gjennomgripende ombygning, utbygging og omlegging av eksisterende vann og avløpsledninger. Utvidelsen ble gjennomført for å erstatte eldre vann og avløpssystemer med et nytt system som hadde større og bedre kapasitet dimensjonert for fremtiden.

Forsterknings- rammer blir løftet ned i gropen for å sikre mot jordmassene
Forsterknings-rammer blir løftet ned i gropa

Det ble utført pressing av overvannsledninger (DN 1400mm) i 2 retninger fra to forskjellige pressgroper med en lengde på opp mot 160 meter i en retning og drøye 280 meter i den andre retningen.

Vi bidro med forsterkning av spuntgroper og med montering av store H-bjelker med steg og laskeplater som skulle forsterke spunt- veggene i gropen.  En del av oppgaven var også å bidra med selve styrings- konstruksjonen for det store utstyret som skulle presse betong ned i bakken i gropa når det ble klart for å begynne denne prosessen.

En del av arbeidet ble utført ved eget verksted og deretter ble de produserte forsterkningene fraktet ut for montering og sveising til spunt på anlegget. Vi utførte leveransen med stål i S355j2 kvalitet. Bjelkene var i dimensjoner fra 600mm til 1000mm der stålplater hadde en tykkelse på opptil 50mm-60mm. Arbeidet ble utført med sterkt fokus på HMS og sikkerhet.

Det ble i dette prosjektet levert drøye 25 tonn stål i form av bjelker og plater mm. til å forsterke alle sidene i spuntgropen medberegnet kryss-avstivninger samt styring for vogn med press-utstyret fra Olimb.

Ta gjerne en titt på prosjektet i bildeserien nedenfor

1.jpg

Det heises ned materiell til en dybde på 5 meter

2.jpg

Enkelte tilpasninger ble gjort i spuntgropen

3.jpg

Bjelker til avstiving heises på plass

4.jpg

Utstyr blir heiset ned eller opp etter bruk

5.jpg

Utstyr heiset opp for å gjøre plass i spuntgropen

6.jpg

Flere aktører involvert for oppgavene i spuntgropen

8.jpg

Livets glade gutter hilser fra spuntgropen