HMS tiltak fjernvarme- anlegg

#


En tryggere hverdag for personellet

Gjersing’s utførte tilrettelegging for tilganger til de ulike plassene der det skal utføres ettersyn samt vedlikehold. Dette ble gjort som følge av ett oppgitt HMS tiltak etter krav ved gjennomgang av risikovurderingen.

            Montering av HMS tiltak

Vår oppgave var i samarbeid med kunden under prosjekteringsfasen å avdekke og kartlegge hvor de nødvendige behovene var for en utvidelse med tilganger som trapper, repos og arbeidsstasjoner for en sikker utførelse av det daglige arbeidet. Resultatet skulle bli at ukentlig, månedlig eller årlige sjekker og vedlikehold skulle utføres på en trygg og sikker måte for de som utfører oppgavene.

Dette spesialoppdraget krevde at vi måtte finne gode løsninger for å både løfte, heise og montere de forskjellige tilpasningene på vanskeligstilte plasser. Arbeidet med montering av stål var krevende i og med at det både var høyt og trangt om plassen. Alt stål ble levert i en primet utførelse inkludert varmegalvaniserte gangbane-rister tilpasset de ulike nivåene.  


Det ble også utført arbeid med justeringer, oppheising og forsterkninger pga. at konstruksjonens tyngde gjorde at den sank ned i grunnen over tid.
Vi bisto også oppdragsgiver med ulike tiltak slik som oppretting, forsterkninger og andre stedlige tilpassede konstruksjoner som gjorde at de ulike systemene skulle virke som forventet og kunne benyttes på en tilfredsstillende måte hver dag i driften. Et eksempel på dette var at vi utførte oppretting og forsterkning av varmesentralen som forsyner flere ulike aktører i nærområdet. Det ble levert ulike tilskåret stålplater samt at det ble satt inn store H-bjelker og støtter av HUP profiler.

Benytt gjerne galleriet nedenfor for å få ett innblikk i monteringen