Hydraulisk slipp til Lindøya slipp AS

#


Lindøya slipp AS sin logo
 
Link til Lindøya slipp AS

Hydraulisk slipp til Lindøya slipp AS

Lindøya Slipp AS har en fin beliggenhet i Indre Oslofjord på Lindøya.
Lindøya Slipp AS ble opprettet i 1989 og driftes nå av Bjørn Andseth.
Her utføres slippsetting, båt-reparasjoner, vinteropplag samt frakting med arbeidsbåter utrustet med kraner rundt i Oslofjorden. De utfører frakt av varer og maskiner til øyer, sjøtransport, utlegg av bøyer og moringer samt berging og heving av båter.

      Tom slipp

De er utrustet med stor truck med løftekapasitet på 10 tonn, eget verksted, samt god plass for vinterlagring av båter. Slippen er i dag bygd på 4 skinner med vogner og 52 hjul som bærer 10 tonn hver. 6 slippvogner som dekker en lengde på 18 meter med muligheter for forlengelse etter behov. Det finnes også en god del utstyr som dekker ulike behov for sikring av fartøy under opptak.

Totalt ble det benyttet 15 tonn stål i kvalitet S355J2 for å bygge konstruksjonen. Dette gjør arbeidet med opptak og utsett av ferjer og arbeidsbåter mye enklere og sikrere for rutinekontroller, service og  vedlikehold. Slippen benyttes også ved havari der havaristen trenger å komme raskt opp av vannet.

Arbeid med slippsetting krevde tidligere mer mannskap når fartøy ble tatt opp av sjøen. Med den nye konstruksjonen som har påmontert store hydrauliske sylindere og fjernstyring med radiokontroll, utføres oppretting og stabilisering under opptak med en tryggere og mye bedre situasjonskontroll for de som utfører oppgaven. I tillegg får man en bedre presisjon ved slippsetting som igjen ivaretar fartøyet.

Arbeidet ble utført i god dialog med de ansvarlige representanter fra Lindøya Slipp. Mye erfaring fra tidligere opptak ble delt og samordnet inn i ett felles prosjekteringsarbeid slik at man oppnådde en meget optimalisert bruk av denne slippen til mange ulike fartøy i Oslofjorden.

      Båt slippsatt


Systemet er konstruert med et solid hydraulikkaggregat med tilhørende sylindere og tilbakeslagsventiler. Dette blir manøvrert  fra kun en ansvarlig med radiokontroll for alle bevegelser under bruk.

Vogner og støttearmer er konstruert for inn/ ut bevegelse. Disse er uavhengig av hverandre med sideveis justering som gjør at prosedyren foregår skånsomt ved kontakt med fartøy under slippsetting.

Den nye slippen hadde det første driftsåret fra påsken 2021 til den 31.12.2021 der totalt 25 fartøy var oppe for kontroll, ettersyn og vedlikehold. Dette var fartøy fra den største på ca. 125 tonn, 8 meter bredde til mindre fartøy. Ny vinsj ble montert høsten 2021 og den trekker 300 tonn uten påkobling av kasteblokker.

Gjersing´s Mekaniske Verksted AS har blitt foretrukket til samarbeid i mange ulike oppdrag som er blitt utført hos Lindøya Slipp As i ettertid. Dette være seg ulike reparasjoner, sveising ol. i den daglige driften på slippen. Dette har gitt begge parter en god synergieffekt og et godt samarbeid med å løse oppgaver som dukker opp i ulike sammenhenger med kontroller, utbedringer, reparasjoner mm.

Slippen vil være rustet for å kunne ta opp nye elektriske fartøy i Oslofjorden som har en størrelse på total lengde på 35 meter og en bredde på 8 meter samt en vekt på opp til nærmere 220 tonn.

Hydraulikk

Design/ prinsipp-presentasjon av slippen

 
Benytt gjerne bilde-karusellen nedenfor for å få en oversikt over tilvirking, montering og bruk av slippen.