Påbygg til eksiterende næringslokale

#


Påbygg i stål for lager med kontor i etasjen over

Prosjektet gikk ut på prosjektering, statisk beregning og utarbeidelse av arbeidstegninger for konstruksjon og produksjon av en spesialutformet stålkonstruksjon bestående av INP bjelker som dannet vinkelen på taket.

Takdragere i stål lagd av INP bjelker ble påsveiset ås-klosser og det ble satt inn nok avstivning i skjelettet til at oppdragsgiver kunne benytte konstruksjonen som ett lager med god høyde samt kontorlokaler i etasjen over.

            Påbygg i stål under oppføring

HUP firkantrør ble benyttet som søyler og ført fra takdragerne til gulvet med festeplater der bolteforbindelser for å montere inn INP dragerne til festet på betongdekket mellom etasjene var satt til et forutbestemt nivå som medførte en god takhøyde i 1. etasje.

Alle søyler ble sveiset til nedstøpte stålplater i betongfundamentet som var utført av en annen entreprenør.

Vår del av prosjektet gjaldt produksjon av stål og tilpasning angående grader og vinkler der vi måtte ta hensyn til at alt ble likt i forhold til overgangene fra det eldre tre-bygget og det nye påbygget som skulle kobles sammen.

Deretter kunne ansvarlig entreprenør for tre-arbeidet gå videre og tette bygget.

Alt stål ble levert slynget og primet til anlegget. Lengde på bygget var 32 meter og bredde var 9 meter med en høyde tilsvarende 4 etasjer (13 meter).

Våre dyktige og erfarne sveisere og montører utførte oppgaven med montering av alt bærende stål bistått av våre egne kranbiler.

Bygget ble etter vår ferdigstillelse isolert og kledd med trematerialer for å estetisk ligne resten av bygningen.

Bildekarusell: Hold musepeker over bildet for å åpne beskrivelse (tapp på bildet hvis du bruker mobil). Ved å klikke på bildet åpnes en stor versjon.