Portrammer

#


Port- omramming for store og små porter

Prosjekter med omgjøring, utbedring og montering av nye portomramminger for ulike firma som ønsker å bygge om, endre eller har vært uheldig og fått ødelagt eller deformert sin eksisterende portramme i forbindelse med påkjørsel eller annet.

Slike oppdrag utføres fra måltaking på stedet til prosjektering og statiske beregninger og designes deretter med tilpasninger i henhold til kundens behov eller ønske om endring.

Eksempelvis kan kunden ha behov for å sette inn en mindre eller større port, utvide eller minske sitt behov eller at det ønskes ulike utførelser med tanke på fasade, sikring eller kjørselsbeskytting utenfor portene mm.

Et annet viktig moment i dagens situasjon er utgifter til oppvarming. En port som blir hyppig brukt men som er for stor for dagens bruk vil slippe ut mye varme. En portombygging til en mindre port vil dermed være et viktig ENØK tiltak og man vil spare inn investeringen over tid.

Vi har produsert og tilpasset mange ulike typer av port-omramminger og har opparbeidet oss en god erfaring innen dette feltet. Vi produserer også portrammer etter port-leverandørs tegninger inkludert statiske beregninger.

Portrammer1.jpg

Under montering

Portrammer2.jpg

Under montering

Portrammer3.jpg

Under montering

Portrammer4.jpg

Under montering

Portrammer4-5.jpg

Portomramming og platedekket vegg ferdigstilt

Portrammer5.jpg

Montering pågår

Portrammer6.jpg

Første port ferdig

Portrammer7.jpg

Nærmer seg ferdig

Portrammer8.jpg

Siste finpuss

Portrammer9.jpg

Ferdig montert