Skjerming av vei over bro

#


Skjerming av kjørebane og støy- skjerming

Prosjekt for entreprenør NCC-Norge, byggherre var Bane Nor. Utvidelse av eksisterende beskyttelses skjerm mot vei på bro over jernbane.
På grunn av den brede kunnskapsbasen Gjersing’s besitter bidrar vi på mange forskjellige oppgaver og prosjekter.

Glass løftes inn med vakuum- glassløfter

      Montering av herdet glass

I dette prosjektet gikk oppgaven ut på å måle den tidligere monterte beskyttelsesskjermen. Grunnen til dette var at skjermingen skulle utvides med flere stolper i vedtatt høyde på begge sider av bruen. Det skulle også monteres karmbeslag for montering av herdet glass i utførelse 2x6mm (glass 66.2stadip securit). Alt stål som ble benyttet var i kvalitet S355J2. Dette ble sammenstilt og sendt til varmgalvanisering. Etter varmgalvanisering ble strukturen overflatebehandlet med pulverlakkering i farge RAL 6009

Montasjen ble utført med særdeles høyt fokus på sikkerhet i og med at trafikken ble dirigert under arbeid på broen Det var også plassert sikkerhetsvakter under broen for å holde oppsyn mot jernbanelinjen som var under prøvetesting etter ombyggingen. Vi var involvert med både kranbiler og lifter som måtte benyttes til dette oppdraget. Kranbil var utstyrt med vakuumløfter for glassløfting.

      CAD tegning av rekkverk
1.jpg

Kranbil med lang arm og glass-vakuumløfter

2.jpg

Trafikk må passere og sikkerheten må ivaretas kontinuerlig

3.jpg

Høyden og høyspentstrekk gir utfordringer med monteringen

4.jpg

Sørsiden ferdigstilt, forbereder flytting til nordsiden

5.jpg

Glass skjermvegg på nordsiden montert

6.jpg

Glass skjermvegg på nordsiden

7.jpg

Glassrekkverk montert på sørsiden

8.jpg

Kjøreforsterkede fenderrør er tilbake-montert på rekkverket, nordsiden

9.jpg

Montasjeteamet sjekker og godkjenner eget arbeid