Skjermtak og luftehatter

#


Pipehatter og skjermtak

Gjersing’s produserte skjermtak med tilhørende festebraketter til tekniske hus langs jernbanen etter oppgitte mål fra byggherre og entreprenør. Luftehatter ble også tilvirket til samme prosjekt.

Vi har i dette arbeidet benyttet Corten-stål plater (også omtalt som rusttregt materiale)
De ulike luft- pipehattene ble tilpasset ut fra stedet de skulle plasseres med tanke på tilgjengelig høyde. Prosjektet omhandlet tekniske hus langs jernbanestrekningen Minnesund- Espa som befinner seg både inne i tunneler og i friluft.

Luftehatter1.jpg

Skjermtak i rusttregt stål

Luftehatter2.jpg

Skjermtak i rusttregt stål

Luftehatter3.jpg

Skjermtak og pipehatt

Luftehatter3-4.jpg

Skjermtak og pipehatt

Luftehatter4.jpg

Skjermtak og pipehatt

Luftehatter5.jpg

Skjermtak og pipehatt

Luftehatter6.jpg

Pipehatt i rusttregt stål

Luftehatter7.jpg

Pipehatt i rusttregt stål

Luftehatter8.jpg

Luftehatt

Luftehatter9.jpg

Begrenset høyde