Slipp til Skibladner

#


Mjøssamlingene sin logo
 
Link til Mjøssamlingene

Hydraulisk slipp til Skibladner

Norges eneste hjuldamper og eldste skip i jevnlig drift, ofte kjent som "Mjøsas hvite svane"

Skibladner ble bygget ved Motala Verkstad AB i Sverige året 1856 og har en lengde på 50.3 meter, bredde på 5.05 meter, vekt på 320 brutto/ tonn og kan ta 230 passasjerer.
Prosjektert byggested for vår leveranse i 2016/ 2017 var : Mjøssamlingene Minnesund. 
Totalt ble det benyttet 21 tonn stål i kvalitet S355J2 for å bygge denne konstruksjonen, som ville gjøre arbeidet med opptak og utsett av hjuldamperen enklere ved rutinekontroller og eventuelle  vedlikeholdsarbeider.

Opptak og utsett krevde veldig mange frivillige og mannskaper når dette ble utført på den gamle slippen. Med den nye konstruksjonen som innbefatter store hydrauliske sylindere som utfører oppretting og stabilisering under opptak ble det en mye tryggere og bedre situasjon for de som er ansvarlig for denne operasjonen og prosedyren krever mye mindre menneskelige ressurser.

Hele prosjektet ble utført i en god dialog med de ansvarlige på fartøyet og representanter fra Mjøssamlingene. Utrolig mye erfaring fra tidligere opptak ble delt og lagt inn i ett felles prosjekteringsarbeid for å få en optimalisert bruk av slippen til den "Hvite svane på Mjøsa" samt andre fartøy.
Systemet er konstruert med et solid hydraulikkaggregat, sylindere og tilbakeslags ventiler samt at det blir styrt og operert fra kun en ansvarlig med radio/ fjernkontroll for alle bevegelser under operasjon.
Den øvre armen på hver side er kun konstruert for inn/ ut bevegelse uavhengig av hverandre.
De 2 nedre vognene er konstruert slik at de kan kjøre hver for seg inn/ ut og er også konstruert for å kunne kjøres ned eller opp (vippe) slik at de legger seg ned mot vannet hvis det trengs med tanke på plassering og hensyn til de ulike delene på fartøy som har ulik form og oppbygning.

Her står Skibladner trygt med støtte fra 3 sidevanger på hver side

      Skibladner står trygt med støtte fra 3 sidevanger på hver side

Her er Mjøsfergen slippsatt i slippen til Skibladner.

      Mjøsfergen dokksatt i slippen til Skibladner


Dette er Norges eldste ordentlige bilferge.
Det var Sarpsborg mekaniske verksted som bygde Mjøsfergen i 1923 og det skjedde nøyaktig på samme sted som hun nå ligger på Minnesund.

Den er nå under restaurering av gutta på Mjøssamlingene og fergen begynner å ta form samt at den har hatt sin første prøvetur litt oppover Mjøsa.

Profesjonelle fartøysmekanikere har bistått arbeidet over en god periode. I tillegg har dugnadsgjengen fra Mjøssamlingene gjort en formidabel jobb med restaureringen så langt.


Benytt gjerne bilde-karusellen nedenfor for å få en oversikt over prosjektet