Testfundament med pele-rør for bro

#


Høye krav til sveisekvalitet

Testfundament for stabilitetsberegning over flere måneder angående  prosjektering av en ny Minnesund jernbanebro.

Vi ble engasjert av selskapet Per Aarsleff AS for å bidra med heising, løfting og sammensveising av pele-rør. Dette skulle etableres midlertidig på landfast grunn. Rørene var i dimensjoner på rundt Ø600mm til Ø800mm og med 18mm godstykkelse. H-bjelkene var i størrelse 1000mm og utrustet med dybwig stag for sammen-klemming.

Pele-rør ble rammet 60 til 80 meter ned i grunnen, noe som var kravet for testen.

Vi satte stor pris på å kunne jobbe sammen med flere profesjonelle aktører, der utførelsen ble gjennomført med sertifiserte sveisere samt med sveisekoordinator og NDT firma som kvalitetssikret sveisearbeidet med røntgentesting.

Vårt oppdrag i dette prosjektet varte fra begynnelsen til slutten grunnet at vårt mannskap også påtok seg å sette plassen tilbake til den stand den var i før prosjektet startet.

1n.jpg

Pele-rør ankommer

2n.jpg

Pele-rør drevet ned

3n.jpg

Montering

4n.jpg

H-Bjelker ankommer

5n.jpg

H-Bjelke monteres

6n.jpg

Ferdig montert

7n.jpg

Trykktesting

8n.jpg

Området tilbakestilles etter endt prosjekt