Tømmer- lommer for sagbruk

#


Vi utfører store og mindre prosjekter for treforedlings- bedrifter

Gjersing’s utfører en rekke forskjellige oppdrag for våre kunder innen sag og treforedlingsindustrien. I dette prosjektet vises rammer av stålkonstruksjoner som blir benyttet til å holde tømmer på plass.

Modellert tømmer- lomme
            Modellert tømmer- lomme

Når tiden er inne for å bli bearbeidet til trevirke, blir tømmeret hentet fra lommene og kjørt inn til sagen.

Alt stål som er benyttet i prosjektet er av  typen S355j2 og det ble i dette prosjektet benyttet rundt 12 tonn med stål.

Alle sveiser og knutepunkter ble forsterket med lasker og plater som gjør at konstruksjonen blir meget solid og tåler en hard påkjenning når de fylles og tømmes med virke.

Bildene viser kun et lite antall av tømmer- lommer i forhold til det totale antallet som ble produsert og levert. Tømmer- lommene ble fraktet med våre kranbiler og levert til oppdragsgiver ved ferdigstillelse. Alt stål er levert slynget og primet.

1.jpg

Fuger og kompliserte vinkler må bearbeides under produskjonen av støtter

2.jpg

Montert sammen til 2 deler under produksjonen, bunn og veggseksjon bllr sveiset sammen til hel ramme

3.jpg

Deler til understell er produsert på verkstedet, ferdig sveiset

4.jpg

Kanaler for toppfeste

5.jpg

Traverskranen bidrar og gjøre monteringen av sidestøtte til vegg enklere

6.jpg

Deler av produksjonen er ferdigstilt og gjort klar for transport

7.jpg

Produksjon av støtter i høyde 4 meter, bredde 3 meter og lengde 3 meter