Prosjekter

#


Et lite tverrsnitt av våre prosjekter

For å vise hva vi tidligere har gjort og er kapable til å utføre har vi plukket frem et lite knippe av prosjekter. Hvis ønskelig kan du klikke på prosjektet og lese mer om det.
Bjelkesko ble laget i alle mulige og umulige vinkler. Bjelkesko i flere forskjellige utgaver ble skåret ut i vår vannskjærer og sveiset sammen før de ble grunnet og våtlakkert rød. Søyler og annen bærende struktur ble tilpasset på plassen.
Gjersing’s utfører en rekke forskjellige oppdrag for våre kunder innen sag og treforedlingsindustrien. I dette prosjektet vises rammer av stålkonstruksjoner som blir benyttet til å holde tømmer på plass, ofte kalt for tømmer- lommer.
Oppbevaring av tomme fly containere for et større fly- handlingsselskap på Oslo Gardermoen. Byggets totale grunnflate er på 382 m2. Hele konstruksjonen hadde en total vekt på 24 tonn. Det ble montert drøye 500 stk. transportruller.
Gjersing’s har prosjektert, beregnet og tilvirket konstruksjonen for lagring av hele pakker med trelast i et hyllesystem. Maksimal last pr hylle er 2500kg. Konstruksjonen er i stålkvalitet S355j2, slynget og primet samt våtlakkert med valgt farge.
Spesialutformet og konstruert stålkonstruksjon bestående av INP bjelker som dannet vinkelen på taket. Takdragere i stål lagd av INP bjelker. Nok avstivning i skjelettet til at oppdragsgiver kunne benytte konstruksjonen som ett lager med god høyde samt kontorlokaler i etasjen over.
Konstruksjonen var på totalt 500m2 og det ble levert totalt 26 tonn. Alt stål ble prefabrikkert i kvalitet S355j2 på vårt verksted. Stålet ble slynget, primet og våtlakkert. På taket ble det benyttet høyprofilerte selvbærende takplater. Konstruksjonen var til en miljøstasjon.
Stålsøyler med fotplater for feste på betongfundamenter til skjermvegg for sikring ifm. støygjerde langs jernbanestrekningen Gjøvikbanen. Stålet ble varmgalvanisert.
Gjersing’s sto for leveranse og montering av fremlagt forslag gjeldene skjermtak på 5500mm x 1700mm. Montering ble utført med en av våre kranbiler i tett samarbeid med vårt dyktige montasjeteam.
Forsterkninger av spuntgrop i forbindelse med gjennomgripende ombygning, utbygging og omlegging av eksisterende vann og avløpsledninger